Ademhaling bij volwassenen

Klachten bij ademhalen en de behandelingen.

Wanneer het ademen problemen geeft kan dat tot diverse klachten leiden.

Wat zijn klachten bij ademhalingsproblemen:

> Duizeligheid
> Benauwd gevoel op de borst
> Niet diep genoeg kunnen ademhalen
> Kortademigheid
> Onvoldoende adembeheersing
> Hyperventilatie

Bij wie kan het voorkomen?

> Mensen met langdurige aandoeningen van de luchtwegen zoals bronchitis, astma, longemfyseem
> Mensen die verkeerd ademen en daardoor geforceerd spreken
> Mensen die onder veel druk moeten presteren en/of gespannen zijn

Deze klachten kunnen op de langere termijn ook gevolgen hebben voor de stem. En kan zelfs op langere termijn organische gevolgen hebben voor de stembanden (verwijzing stem).

Waar gaat de logopedist aan werken

> Ontspanningstechnieken aanleren
> Ademhalingstechnieken aanleren
> Leren spreken op een goed adempatroon
> Leren omgaan met benauwdheden
> Leren omgaan met angstgevoelens
> Het leren voorkomen van hyperventilatie

TIP:

De logopedische behandeling kan zeer goed ondersteund worden door te gaan vernevelen met fysiologisch zout. Door het vernevelen slinkt het slijmvlies waardoor er meer ruimte voor de inademing ontstaat. De neusademhaling is daardoor beter te reguleren en de slijmvliezen zijn minder droog. Door het vochtgehalte op peil te brengen en het slijmvlies te reinigen ontstaat een betere doorbloeding. Hierdoor wordt de duur van de ontsteking bekort. Het gevolg is dat de ademsteun beter toegepast kan worden, de resonans toeneemt, de stem minder nasaal klinkt en het effect van logopedie beter is. KNO-artsen adviseren bij een stembandontsteking te vernevelen. Voor meer informatie kijk op www.iedereenlucht.nl

Heeft u vragen of zorgen over ademhaling bij volwassenen?

Neem dan gerust contact met ons op via info@logopedietop of :

of bel: 026-3648843

image0008

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht