Behandeling

Behandeling

De logopedische behandeling vindt over het algemeen plaats in de praktijk en duurt gemiddeld een half uur per week. Als het nodig is kan hiervan worden afgeweken. Aan de hand van het behandelplan wordt de eigenlijke behandeling opgestart. Er wordt regelmatig geëvalueerd om de vooruitgang vast te kunnen stellen en om te bekijken of de logopedie nog aan uw wensen en verwachtingen voldoet. Van groot belang is dat u naast de logopedie regelmatig oefent. Dit zorgt ervoor dat de behandeling succesvol kan zijn.

Behandeltraject

De duur van het totale behandeltraject is afhankelijk van verschillende factoren zoals het gesignaleerde probleem, leeftijd van de cliënt en motivatie. Tijdens lange logopedische therapie kunnen we in overleg besluiten een therapiepauze in te lassen, waarna de therapie weer opgestart kan worden.

Logopedische behandeling

Bij de behandeling van kinderen vindt er met uw toestemming vaak overleg plaats met bijvoorbeeld school/peuterspeelzaal om een volledig beeld te krijgen van het functioneren uw kind. Eventuele begeleiding vanuit school en de logopedische behandeling kunnen dan optimaal op elkaar afgestemd worden. Ook kan de praktijk directe samenwerkingsverbanden aangaan met een kinderfysiotherapeut, orthopedagoog, psycholoog of kinderpsychiater zodat uw kind indien gewenst door meerdere disciplines onderzocht kan worden en afstemming plaats kan vinden. Daarnaast vindt er binnen de praktijk regelmatig overleg plaats zodat wij van elkaars expertise kunnen leren en de kennis kunnen gebruiken in de behandeling.