Eerste gesprek en onderzoek

Bij het maken van de eerste afspraak wordt geprobeerd een dag en tijdstip te vinden die zoveel mogelijk aansluiten bij uw wensen en evt. die van school. Wij houden voor de behandeling in het algemeen vaste dagen en tijden aan, maar door af en toe te ‘schuiven’ proberen wij het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken. Een behandeling neemt 30 minuten in beslag.

Wij verzoeken u bij de eerste afspraak de volgende documenten mee te nemen:

 

– een verwijsbrief van de huisarts, specialist, tandarts
– een verzekeringspas
– een geldig identiteitsbewijs
– evt. gegevens/verslagen van derden van belang voor de logopedische behandeling
– evt. een ingevulde vragenlijst voor ouders / verzorgers

Directe toegang logopedie

Sinds 2011 kunt u in principe zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist. Logopedie is dan ‘direct toegankelijk’. Totdat iedere zorgverzekeraar directe toegankelijkheid ondersteunt, is voor LogopedieTOP een verwijsbrief echter nog noodzakelijk.

Eerste gesprek

Tijdens de eerste afspraak worden de persoonsgegevens geregistreerd en wordt de hulpvraag in kaart gebracht en geanalyseerd: de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem. Daarnaast worden er afspraken gemaakt m.b.t. de logopedie en wordt u op de hoogte gebracht van de wederzijdse rechten en verplichtingen. Deze worden vastgelegd in een behandelovereenkomst. Er wordt een vervolgafspraak gemaakt en wij vertellen u waaruit het onderzoek en de behandeling zal bestaan.

Logopedisch onderzoek

Na het eerste gesprek volgt een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meer zittingen in beslag nemen. Na het onderzoek wordt de logopedische diagnose gesteld en worden het beginverslag en de onderzoeksresultaten met u besproken. Het verslag en de resultaten krijgt u altijd overzichtelijk op papier (of digitaal) aangeboden. Het vervolgtraject kan er als volgt uitzien:
– u krijgt adviezen om eerst thuis te proberen de klachten te verhelpen, logopedische hulp is niet direct nodig
– er wordt een voorstel gedaan m.b.t. de vervolgaanpak. In overleg kan er één en ander aangepast worden. Als er overeenstemming is bereikt wordt de behandeling gestart.
– u wordt doorverwezen naar een specialist