Hoorproblemen bij kinderen

Soorten van hoorproblemen en hoe deze behandeld kunnen worden.

Horen is een heel ingewikkeld proces , waarbij een geluidstrilling uiteindelijk een stroompje naar de hersenen wordt. Het oor is het orgaan waar dit proces zich afspeelt. Een dergelijk ingewikkeld proces heeft grote kans op defecten.

Klachten die wijzen op een ”storing” zijn:

> Redelijk normale ontwikkeling tot 9 maanden en daarna “stilvallen”
> Indirect en verbaasd reageren op geluid
> Harder praten dan de omgeving
> Terugtrekken (met name kinderen)
> Geen initiatief nemen tot communicatie
> Als kind weinig belangstelling hebben voor lezen, plaatjes kijken en liedjes zingen
> Schrikreacties
> Niet goed kunnen localiseren waar het geluid vandaan komt
> Geen goede zinnen gebruiken
> Slechter kunnen concentreren

Er zijn verschillende soorten van slecht of niet horen:

> Zwakke luistervaardigheid
> Slechthorendheid
> Perceptieve slechthorendheid
> Doofheid

Bij wie kan het voorkomen?

Jong en oud kunnen hoorstoornissen krijgen. Een verkoudheid kan een tijdelijke hoorstoornis veroorzaken maar er zijn ook diverse aangeboren afwijkingen waardoor sprake is van permanente doofheid. Een infectie kan ook een permanente doofheid veroorzaken of een achteruitgang van de hoorfunctie. Soms ligt het niet aan het overbrengen van het geluid maar aan de verwerking in de hersenen.

Wat te doen

Bij aangeboren afwijkingen zal een specialist geraadpleegd worden en zal de vorm het onderwijs ook aangepast worden aan het kind. Wanneer iemand echter wel goed hoort maar klachten zoals hierboven genoemd zich vaker voordoen of familie, ouders, verzorgers maken zich ernstige zorgen dan is het verstandig de huisarts te raadplegen.

Waar gaat de logopedist aan werken

> Aanleren van gebarentaal
> Aanleren van liplezen
> Begeleiden bij gehoorinstrumenten

Heeft u vragen of zorgen over hoorproblemen bij kinderen?

Neem dan gerust contact met ons op via info@logopedietop of :

of bel:  026-3648843

image0008

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht