Kwaliteit

Kwaliteit

Wij staan voor kwaliteit binnen de zorg. Onze logopedisten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici. We volgen regelmatig specialistische post-HBO studies om onze kennis en kwaliteit als logopedisten te vergroten. We hebben binnen ons team wekelijks overleg. In dit overleg is kunnen alle vragen die er m.b.t. de behandeling zijn worden besproken, wordt opgedane kennis gedeeld en worden maatregelen besproken die de kwaliteit verder verhogen. Ook nemen alle logopedisten deel aan een kwaliteitskring in de regio waarin allerlei inhoudelijke en praktische zaken rondom de logopedie worden besproken.

LogopedieTOP-

Visie

De patiënt staat centraal. We nemen ruim de tijd om goed naar onze patiënten te luisteren en een individueel zorgpakket aan te bieden dat het best aansluit op de behoeften. Veiligheid en vertrouwen is erg belangrijk in de zorg die patiënten van ons verwachten. Onze bejegening wordt als integer, verantwoordelijk en samenwerkend ervaren. Om de patiënten te motiveren en haalbare eisen te stellen worden oefeningen voor thuis in overleg vastgesteld. Ouders worden zoveel mogelijk bij de therapie betrokken.

Samenwerking tussen medewerkers en andere disciplines is van groot belang voor de patiënten. Daarnaast zijn wij voortdurend bezig onze kennis te ontwikkelen. Naast het geven van zorg, zien wij het opleiden van studenten als onze taak.

Dit zijn onze ideeën over het geven van goede zorg en dit is waar wij naar streven.

Onze toegewijde medewerkers hebben een ruime ervaring en alle vereiste diploma’s en certificaten.

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste behandelingen en technieken, volgen we regelmatig bijscholingscursussen en hebben we overleg binnen ons team en met collega’s.