Meertaligheid

Meertaligheid komt veel voor. Wanneer er problemen ontstaan bij meertaligheid spreken we van een Taal OntwikkelingsStoornis (TOS) Wanneer hier niets aan gedaan wordt kan zich een taalachterstand ontwikkelen. Gelukkig kunnen de gespecialiseerde logopedisten een goede taalontwikkeling stimuleren.

Wat is meertaligheid?

Meertaligheid is een term die wordt gebruikt om aan te geven dat iemand (vloeiend) meer dan één taal kan spreken. Deze talen kunnen afwisselend gebruikt worden wanneer er gecommuniceerd wordt met anderen. In verschillende situaties kan er sprake zijn van meertaligheid. Bijvoorbeeld bij kinderen met ouders met verschillende achtergronden. Of wanneer een familie in Nederland komt wonen, de Nederlandse taal moet leren maar ook haar eigen taal spreekt. Ook kan er bewust gekozen worden om een kind meertalig op te voeden. Deze mix van talen, woorden en taalgebruik kan voor problemen zorgen.

Wanneer ontstaan er problemen bij meertaligheid?

Het spreken of begrijpen van meerdere talen tegelijkertijd is nuttig. Maar meertaligheid kan ook een probleem worden wanneer het de communicatie in de weg gaat zitten. Op termijn kan hierdoor een taalachterstand ontstaan. Dit gebeurt vaak geleidelijk en is soms moeilijk om direct te herkennen. Wanneer iemand voelt dat hij of zij niet begrepen wordt, kan dit zich uiten in onzekerheid, boosheid of agressie.

Wat te doen bij een meertaligheidsprobleem?

Het is goed om actie te ondernemen wanneer er een signaal is van een meertaligheidsprobleem, TOS of taalachterstand. Zo worden eventueel grotere problemen beperkt. Wanneer er mogelijk sprake is van een meertaligheidsprobleem kan het advies van een huisarts of logopedist ingeschakeld worden. Zij kijken mee naar oplossingen en starten een oefentherapie.

Meertaligheid en logopedie

Logopedie is een goede manier om problemen met meertaligheid op te lossen. Zo gaat de logopedist werken aan verstaanbaarheid, woorden en gebaren. Ook helpt de logopedist de omgeving om te gaan met meertaligheid en hier de juiste manier in te vinden.

meertaligheid-logopedieTOP

Merkt u dat er problemen zijn met meertalig spreken of dat er een taalachterstand ontwikkelt?

Neem dan gerust contact met ons op via info@logopedietop of :

of bel:  026-3648843

image0008