Praten bij kinderen

Behandelingen tegen stotteren, broddelen en moeilijk spreken.

Kinderen die minder goed spreken

Het verkeerd of niet uit kunnen spreken van één of meerdere klanken is een spraakontwikkelingsstoornis. Ook het niet kunnen maken van een verbinding tussen meerdere klanken is een stoornis in het spreken. Stotteren is een meer extreme vorm van klanken niet uit kunnen spreken.

Klachten bij het uitspreken zijn:

> Niet spreken
> Onduidelijk spreken
> Onverstaanbaar spreken
> Weglaten van klanken
> Vervangen van klanken
> Verkeerd uitspreken van klanken
> Op één toon praten
> Snel en rommelig praten
> Stotteren
> Broddelen
> Geplaagd worden met een afwijkende spraak

Bij wie kan het voorkomen?

Kinderen leren in hun spraakontwikkeling alle klanken goed uit te spreken. Wanneer er echter vertraging optreedt in de ontwikkeling kunnen klachten ontstaan. Niet goed horen is regelmatig een oorzaak. Klik hier voor een overzicht van de diverse fasen bij kinderen.
Stotteren kan met het niet goed uitspreken te maken hebben, maar vaak is er sprake van een combinatie van factoren.

Wat te doen

Bij problemen met de (uit)spraak kan eigenlijk alleen de logopedist het beste onderzoek plegen, diagnose stellen en behandelen. Wel is het raadzaam om dit in overleg met de huisarts op te starten.

Waar gaat de logopedist aan werken

> Testen van het gehoor
> Het verbeteren van de mondmotoriek
> Het verbeteren van de luisterfunctie
> Het onderscheiden van spraakklanken met behulp van auditieve en visuele ondersteuning
> Het verbeteren van het spreektempo
> Het aanleren van de juiste intonatie en melodie
> Het aanleren van de juiste spraakklanken
> Het aanleren van de juiste spreekademhaling

Heeft u vragen of zorgen over praten bij kinderen?

Neem dan gerust contact met ons op via info@logopedietop of :

of bel:  085-0824420

image0008

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht