Praten bij volwassenen

Stotteren en andere spraakproblemen, en wat eraan gedaan kan worden.

Stotteren is in de meeste gevallen te behandelen

Het verkeerd of niet uit kunnen spreken van één of meerdere klanken is een spraakstoornis. Ook het niet kunnen maken van een verbinding tussen meerdere klanken is een stoornis in het spreken. Stotteren is een meer extreme vorm van klanken niet uit kunnen spreken.

Klachten bij het uitspreken zijn:

> Onduidelijk spreken
> Onverstaanbaar spreken
> Verkeerd uitspreken van klanken
> Op één toon praten
> Snel en rommelig praten
> Stotteren
> Broddelen

Bij wie kan het voorkomen?

Stotteren kan met het niet goed uitspreken te maken hebben, maar vaak is er sprake van een combinatie van factoren.
Bij volwassenen komen uitspraakproblemen voor na een CVA en na operatief ingrijpen waarbij zenuwen geraakt zijn in het aangezicht of het gebit ingrijpend is veranderd. Deze spraakstoornis noemt men een dysartrie.
Ook kunnen ten gevolge van bijvoorbeeld A.L.S., M.S. of de ziekte van Parkinson spraakproblemen ontstaan.

Wat te doen:

Bij problemen met de (uit)spraak kan eigenlijk alleen de logopedist het beste onderzoek plegen, diagnose stellen en behandelen. Wel is het raadzaam om dit in overleg met de huisarts op te starten.

Waar gaat de logopedist aan werken:

> Testen van het gehoor
> Het verbeteren van de mondmotoriek
> Het onderscheiden van spraakklanken met behulp van auditieve en visuele ondersteuning
> Het verbeteren van het spreektempo
> Het aanleren van de juiste intonatie en melodie
> Het aanleren van de juiste spraakklanken
> Het aanleren van de juiste spreekademhaling

Heeft u vragen of zorgen over praten bij volwassenen?

Neem dan gerust contact met ons op via info@logopedietop of :

of bel: 026-3648833

image0008

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht