Taal bij kinderen

Taalklachten bij kinderen en de juiste behandeling ervoor.

Een pasgeboren baby communiceert door lachen, oogcontact en lichaamstaal. Het eerste huilen en keuvelgeluidjes komen vanzelf. Alle kinderen over de hele wereld maken in de wieg dezelfde soort geluidjes. Doordat het kind de klanken overneemt van de mensen die veel met hem praten, gaat het steeds meer op de moedertaal lijken. Bij sommige kinderen komt dit praten snel op gang, bij anderen wat moeilijker. Er kan een taalontwikkelingsprobleem ontstaan als gevolg van andere problemen (zoals het niet of slecht horen). Ook kan er een taalontwikkelingsprobleem ontstaan waarvan geen oorzaak bekend is.

Uit onderzoek blijkt dat het behandelen van een taalontwikkelingsprobleem op jonge leeftijd effectief is. Het van jongs af aan goed leren praten voorkomt leer- en/of gedragsproblemen op latere leeftijd. Wanneer een kind ten opzichte van leeftijdsgenootjes duidelijk achter blijft (spreekt in kromme zinnen, is minder goed verstaanbaar of praat erg weinig) dan spreek je van een taalontwikkelingsachterstand.

Voor een goed lopende sociaal-emotionele ontwikkeling en een goedlopende denkontwikkeling is een goedlopende taalontwikkeling zeer belangrijk. Dit geldt uiteraard ook voor het goed verwerven van een tweede taal (meertaligheid).

Veel voorkomende taalklachten zijn:

> Letters niet goed herkennen
> De taalregels (grammatica) niet goed snappen
> De woorden wel goed weten maar niet goed achter elkaar kunnen zetten

Bij wie kan het voorkomen?

Taalproblemen kan bij ieder kind ontstaan.

Wat te doen

Tijdige herkenning van een stoornis is belangrijk. Bij kinderen kan er na logopedisch onderzoek / screening nader taalonderzoek afgenomen worden om de taalvaardigheden in kaart te brengen. Spelenderwijs met taal bezig zijn bezig te zijn is goed voor de taalontwikkeling van het kind.

Waar gaat de logopedist aan werken

> Taalinhoud (het opbouwen van een woordenschat)
> Taalvorm (het combineren van woorden tot zinnen)
> Taalgebruik (kiezen van taalvorm en taalinhoud passend bij de situatie)

Heeft u vragen of zorgen over taalproblemen bij kinderen?

Neem dan gerust contact met ons op via info@logopedietop of :

of bel: 085-0824420

image0008

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht