Taal is overal. Het is een belangrijke en leuke manier die gebruikt wordt om te communiceren. Omdat het zo veelvuldig wordt gebruikt kunnen er ook veel taalproblemen ontstaan. Wanneer hier (langdurig) niets aan gedaan wordt een taalachterstand opgebouwd. Dit heeft vervelende gevolgen voor latere periodes. Het zit de verdere ontwikkeling in de weg en wanneer hier niets aan wordt gedaan ontstaat er een blijvende taalstoornis.

Wat zijn taalproblemen?

Taalproblemen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Delen van de taal zijn niet goed of voldoende ontwikkeld. Iemand heeft moeite met de taalproductie en taalgebruik  (pragmatiek). Taal- en of zinsbegrip, verminderde woordenschat, beperkte klankontwikkeling (fonologie) of zijn voorbeelden van taalproblemen. Een combinatie is ook mogelijk. Problemen met taal kunnen ook gedragsveranderingen veroorzaken. Het leidt tot onzekerheid of boosheid en zelfs agressie. Dit komt door onbegrip en frustratie door moeite met de beperkte communicatie.

Wanneer is er een taalprobleem?

Een taalprobleem wordt soms niet direct herkend. Het begint vaak onopgemerkt en is niet ernstig. Pas als het langer aanhoudt en het verschil met de omgeving duidelijk merkbaar wordt is er sprake van een taalachterstand. Een taalachterstand wordt ook wel een TOS genoemd. Dit staat voor Taalontwikkeling Stoornis. Vooral bij kinderen is het soms lastig te signaleren. Ze zijn nog volop in ontwikkeling en dit proces loopt voor ieder kind op een eigen tempo. Taalproblemen komen vaker voor bij meertaligheid. Naast risico’s die de kans op een taalontwikkelingsachterstand of stoornis kan verhogen, kunnen aanhoudende taalproblemen ook de kans op andere stoornissen zoals een depressie of angststoornissen verhogen.

Taal en logopedie

Bij logopedie wordt er geholpen bij taalproblemen. Het gebruik van de taal, zins- en woordopbouw en klankgebruik zijn onderdelen die worden getest en geoefend. Door middel van specifieke oefenprogramma’s wordt er gericht gewerkt aan de verbetering van het taalgebruik. Achterstanden worden hiermee verminderd of geheel verholpen. Daarmee wordt een blijvende achterstand voorkomen.

taal-logopedieTOP

Herkent u problemen met taal of zinsbegrip? Heeft u moeite met klanken of woordenschat?

Neem dan gerust contact met ons op via info@logopedietop of :

of bel:  085-0824420

image0008