Logopedie voor Volwassenen

Stemproblemen

Bij wie stemproblemen voorkomen en hoe de logopedist kan helpen.

Hoorproblemen

Slecht horen en niet horen, en wat de werkwijze van de logopedist.

Ademhaling

Klachten bij ademhalen en de behandelingen.

Hyperventilatie

Wat is hyperventilatie en hoe kan logopedie helpen.

Taal

Hoe gaat de logopedist te werk bij taalstoornissen, dyslexie en andere taalklachten.

Praten

Stotteren en andere spraakproblemen, en wat eraan gedaan kan worden.

Slikken

Problemen met slikken en de gepaste behandeling.

Goed gebruik kunnen maken van de stem, spraak, taal en gehoor is voor ieder mens van belang.

Communicatie kan belemmerd worden door beperkingen die aangeboren of later verworven zijn, door het ouder worden of het afnemen van het gehoor. Het kan ook door langdurig verkeerd gebruik van stem of beperkingen ten gevolge van een ziekte, operatie of een ongeluk.

Er kunnen dan problemen ontstaan op het gebied van praten, begrijpen, horen, slikken (eten/drinken) en geheugen.

Logopedie biedt de mogelijkheden om bij deze problemen ondersteuning te geven.

Door training, adviezen, begeleiding (van de omgeving) en het aanbieden van alternatieven kunnen deze problemen verholpen of verminderd worden.

Alles wat te maken heeft met communicatie in de brede zin en alle functies in het keel-neus-oorgebied zijn voor de logopediste het werkgebied. Specifieke kennis van en ervaring in het werken met volwassenen is noodzakelijk.
Binnen ons team is dergelijke ervaring aanwezig. Niet voor niets is onze praktijk onder andere aangesloten bij ParkinsonNet. Een specialistische groep zorgveleners die kennis en ervaring hebben in het behandelen van Parkinson-patiënten. En er zijn al diverse mensen met stemklachten na intensieve logopedische ondersteuning vanuit deze praktijk toch op het conservatorium gekomen om zang te studeren!

Goed gebruik kunnen maken van de stem, spraak, taal en gehoor is voor ieder mens van belang.

Communicatie kan belemmerd worden door beperkingen die aangeboren of later verworven zijn, door het ouder worden of het afnemen van het gehoor. Het kan ook door langdurig verkeerd gebruik van stem of beperkingen ten gevolge van een ziekte, operatie of een ongeluk.

Er kunnen dan problemen ontstaan op het gebied van praten, begrijpen, horen, slikken (eten/drinken) en geheugen.

Logopedie biedt de mogelijkheden om bij deze problemen ondersteuning te geven.

Door training, adviezen, begeleiding (van de omgeving) en het aanbieden van alternatieven kunnen deze problemen verholpen of verminderd worden.

Alles wat te maken heeft met communicatie in de brede zin en alle functies in het keel-neus-oorgebied zijn voor de logopediste het werkgebied. Specifieke kennis van en ervaring in het werken met volwassenen is noodzakelijk.
Binnen ons team is dergelijke ervaring aanwezig. Niet voor niets is onze praktijk onder andere aangesloten bij ParkinsonNet. Een specialistische groep zorgveleners die kennis en ervaring hebben in het behandelen van Parkinson-patiënten. En er zijn al diverse mensen met stemklachten na intensieve logopedische ondersteuning vanuit deze praktijk toch op het conservatorium gekomen om zang te studeren!