Onze stem gebruiken we iedere dag. Tijdens het praten, roepen of zingen. Het is het belangrijkste middel voor communicatie. Bij stemproblemen wordt uw spreken verstoord. Een verkeerd stemgebruik kan (pijnlijke) klachten geven of zelfs blijvende schade aanrichten.

De term die gebruikt wordt voor stemproblemen is ‘’Laryngologie.’’ Larynx betekent strottenhoofd. De larynx zit in de hals en is onderdeel van de luchtwegen.

Hoe ontstaan stemproblemen?

Stemproblemen kunnen allerlei oorzaken hebben. Zo kan het ontstaan door afwijkingen aan de stembanden zoals een verlamming, kanker of een zwelling. Roken kan ook een oorzaak vormen voor stemklachten. Wanneer u rookt wordt het slijmvlies beschadigd en drogen de stembanden uit. Verder kunnen stemproblemen opspelen in verschillende beroepen. Mensen die tijdens hun werk veel moeten praten, bijvoorbeeld in het onderwijs, bij het geven van trainingen of bij veel klantcontact, kunnen last krijgen. Dit wordt ook wel stemmisbruik genoemd. Veel kuchen of het forceren van de stem, door te schreeuwen of juist te fluisteren, kunnen klachten veroorzaken en verergeren.

Klachten bij stemproblemen

Bij een verkeerd gebruik van de stem kunnen verschillende klachten optreden. Voorbeelden zijn schorheid, heesheid of een lager stemvolume. Er kunnen ook knobbels ontstaan. Deze verdwijnen na behandeling van een logopedist vaak weer. In het ergste geval kan het zijn dat de knobbels operatief verwijderd moeten worden. Ook na deze operatie is begeleiding en behandeling van een logopedist belangrijk en noodzakelijk.

Stem en logopedie

De logopedist helpt bij het inzetten van de juiste stemtechnieken. Ook oefent de logopedist met rustig spreken en het vinden van het juiste tempo. Omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld roken, worden in kaart gebracht en bijbehorende adviezen worden gedeeld.

stem-logopedieTOP

Heeft u last van stemproblemen of is er iemand in uw omgeving die zijn of haar stem niet goed gebruikt? Ontstaan er vervelende klachten of wilt u dit voor zijn?

Neem dan gerust contact met ons op via info@logopedietop of :

of bel:  085-0824420

image0008