Stemproblemen bij volwassenen

Bij wie stemproblemen voorkomen en hoe de logopedist kan helpen.

Een stemstoornis is een aandoening van de stem met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem.

Wanneer is er sprake van stemproblemen:

> Heesheid (langer dan 2 weken)
> Schorre stem
> Krakerige stem
> Te hoge of te lage spreekstem
> Pijn in de keel bij of na het spreken
> Na het spreken een pijnlijk, branderig gevoel in de keel hebben
> Wegvallen van de stem
> Snel vermoeid zijn door spreken
> Drukkend gevoel in de keel (globusgevoel), soms ten gevolge van teruglopend maagzuur
> Niet meer kunnen roepen of zingen
> Voortdurend de keel moeten schrapen
> Stemdaling of stemstijging
> Klachten van benauwdheid tijdens spreken
> Stemzwakte, geringe draagkracht van de stem
> Onvoldoende herstel na een verkoudheid: wanneer klachten langer dan 4-6 weken blijven bestaan
> Heesheid of keelklachten door verkeerd stemgebruik
> Stemverlies of heesheid na ziekte of operatieve ingreep
> Keelklachten als gevolg van intensief of verkeerd stemgebruik
> Door de KNO-arts vastgestelde stembandknobbeltjes, stembandpoliepen of  stembandoedeem
> Bij een stembandverlamming

Bij wie kan het voorkomen?

> Mensen met in aanleg een zwakke stem
> Mensen met spreekberoepen, zoals leerkrachten, toneelspelers, cabaretiers, vertegenwoordigers, marktkooplui en mensen die vaker grote groepen moeten toespreken en daarmee hun stem forceren en mensen die zingen (zowel de professional als ook amateur)
> Na een verkoudheid of keelontsteking
> Mensen waarbij tijdens een operatieve ingreep de keel of de stembanden beschadigd zijn kunnen nadien klachten hebben
> Mensen die veel keelschrapen en hoesten
> Mensen die een virusinfectie hebben gehad
> Mensen bij wie littekenweefsel is ontstaan door bestraling
> Mensen bij wie geheel of gedeeltelijk het strottenhoofd is verwijderd (spraakrevalidatie)

Waar gaat de logopedist aan werken

> Het aanleren van de juiste ademhaling
> Ontspanningstechnieken aanleren en houding corrigeren
> Advies over stemgebruik (stemhygiëne)
> Het leren spreken met een juiste stemgeving
> Articulatie verbeteren
> Resonans vergroten
> Kaakval verbeteren

TIP:

De logopedische behandeling kan zeer goed ondersteund worden door te gaan vernevelen met fysiologisch zout. Door het vernevelen slinkt het slijmvlies waardoor er meer ruimte voor de inademing ontstaat. De neusademhaling is daardoor beter te reguleren en de slijmvliezen zijn minder droog. Door het vochtgehalte op peil te brengen en het slijmvlies te reinigen ontstaat een betere doorbloeding. Hierdoor wordt de duur van de ontsteking bekort. Het gevolg is dat de ademsteun beter toegepast kan worden, de resonans toeneemt, de stem minder nasaal klinkt en het effect van logopedie beter is. KNO-artsen adviseren bij een stembandontsteking te vernevelen. Voor meer informatie kijk op www.iedereenlucht.nl

Heeft u vragen of zorgen over stemproblemen bij volwassenen?

Neem dan gerust contact met ons op via info@logopedietop of :

of bel: 085-0824420

image0008

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht