Stotteren

Stotteren heeft te maken met niet vloeiend spreken. Dit kan erg vervelend zijn. Iemand die stottert kan hier onzeker door worden en sociale ongemakken door ervaren. Stotteren is niet altijd te voorkomen maar in veel gevallen wel goed te behandelen.

Wat is stotteren?

Stotteren is een spraakstoornis. Het verloop van de spraak loopt niet vloeiend. Klanken, lettergrepen en/of woorden worden deels herhaald of langer gemaakt. Dit komt door er een probleem tussen de samenwerking van de hersenen, zenuwen en spieren.

Hoe ontstaat het?

Stotteren kan te maken hebben met een erfelijke aanleg. Maar het kan ook een psychische oorzaak hebben. Zo kunnen (heftige) gebeurtenissen zoals een trauma of overlijden een stotterprobleem als gevolg hebben. Daardoor kan iemand plotseling beginnen met stotteren. Een verhoogde hoeveelheid spanningen en emoties kunnen de aanwezigheid of intensiteit van stotterproblemen verhogen. Als mensen vermoeid zijn kunnen de klachten ook verergeren.

Hoe te verhelpen?

Meestal gaat het vanzelf weer over en hersteld de vloeiende spraak. Gebeurt dit niet? Dan is het wijs om hulp te vragen. Een huisarts kan dan doorverwijzen naar een logopedist.

Logopedie bij stotteren

Logopedie kan goed helpen bij stotterproblemen. De logopedist kijkt bijvoorbeeld naar het ontstaan van het probleem. Zo kan in de toekomst voorkomen worden dat dit opnieuw opspeelt. Ook helpt de logopedist om de aandacht te focussen op het rustig luisteren en praten.

stotteren-logopedieTOP

Stottert u (ineens)? Heeft u moeite met vloeiend spreken of merkt u veranderingen tijdens het praten?

Neem dan gerust contact met ons op via info@logopedietop of :

of bel:  085-0824420

image0008