Uitspraak

Uitspraak wordt ook wel articulatie genoemd. Dit zegt iets over de verstaanbaarheid. Verstaanbaar spreken is soms lastig waardoor het moeilijk kan zijn om goed te begrijpen wat iemand bedoelt. Een verkeerde uitspraak kan leiden tot onzekerheid, frustratie of plagen.

Soorten articulatieproblemen

Het weglaten van klanken, gebruiken van verkeerde klanken of klanken die worden vervangen door andere klanken. Neusspraak (nasaliteit), slissen of een hoog spreektempo zijn voorbeelden van afwijkende uitspraak.

Articulatieproblemen herkennen

Spraak wordt gedurende de tijd gevormd. Jonge kinderen leren veel verschillende woorden en klanken in een korte periode. Een mindere uitspraak betekent dan ook niet meteen dat er articulatieproblemen zijn. Toch is het wel goed om het in de gaten te blijven houden als de opvallende veranderingen niet vanzelf verbeteren. Gemiddeld gezien zou een kind van 3 jaar alle klanken, behalve de r,  goed uit moeten kunnen spreken. Als ouder, verzorger of familielid merk je niet altijd direct op dat er iets mis is met iemands spraak. ‘’Buitenstaanders’’ zoals vrienden of kennissen merken zoiets vaak wel. Wordt er bijvoorbeeld opvallend vaak gevraagd of iemand iets kan herhalen? Dan kan dit een indicatie zijn dat de uitspraak niet goed verloopt.

Uitspraak en logopedie

Iemand met articulatieproblemen heeft veel baat bij logopedie. In de logopedische behandelingen oefent de logopedist met verstaanbaarheid en verbetert de articulatie. Door middel van oefeningen wordt een goed spreektempo aangeleerd en moeilijke klanken krijgen extra aandacht.

Uitspraak articulatie logopedieTOP

Heeft u vragen over uitspraak of articulatie?

Neem dan gerust contact met ons op via info@logopedietop of :

of bel:  085-0824420

image0008